Darbo teisė

Darbdaviams netinkamai vykdant savo pareigas, ignoruojant sudarytas individualias ar kolektyvines sutartis arba Darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimus, dažnai kyla ginčai su darbuotojais dėl drausminių nuobaudų skyrimo, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio teisingo apskaičiavimo ir mokėjimo, viršvalandžių teisingo apmokėjimo. Darbdaviai, vengiantys tinkamai apibrėžti darbuotojams priskirtas funkcijas arba aiškiai nurodyti darbuotojų pareigas, neretai ima išnaudoti darbuotojus, verčia juos atlikti darbo funkcijas, dėl kurių nėra susitarę sudaryta darbo sutartimi, vengia už papildomą darbą mokėti teisingą darbo užmokestį. Taipogi, nors šių klausimų nėra niekaip reglamentavę, išimtinai sau naudingai aiškina darbuotojų lojalumo, konfidencialumo ir nekonkuravimo įsipareigojimus ribodami bet kokius ryšius su konkuruojančiais verslo subjektais, uždrausdami domėtis kitų darbdavių teikiamais darbo pasiūlymais, grasindami darbo užmokesčio sumažinimu ar imdamiesi kitų neteisėtų veiksmų.

Mes padėsime Jums veiksmingai ir naudingai Jums išspręsti visus kilusius darbo ginčus, atstovausime Jums derybose su darbdaviu, taipogi ginčą sprendžiant tiek ikiteismine tvarka, tiek teismuose.